Hem

Alltid Rätt Klimat

Copyright R1 Klimat © 2020   Everlövsvägen 136-40, 275 63 Blentarp| Mobil: 073-200 90 50 | Email: info@r1klimat.se

R1 Klimat AB erbjuder konsultation, service och installation inom kyl- & värmeteknik, samt bedriver återförsäljarverksamhet.

Vi erbjuder även produkter med hög kvalitet och låg miljöpåverkan.

  • Värmepumpar
  • Industrikyla
  • Komfortkyla
  • Läckage kontroll - kyla
  • Serviceavtal inom - värme, kyla och ventilation